Cat     Cast     Eng
 • Nou format MMZX
  Més informació: Català

 • Novetats en la versió 7 del MiraMon
  Més informació: Català (v 7.0), Castellà (v 7.0) o Anglès (v 7.0)

 • Novetats en la versió 6 del MiraMon
  Més informació: Català (v 6.1), Castellà (v 6.1) o Anglès (v 6.1)

 • Novetats en la versió 5 del MiraMon
  10 anys després de la primera versió del MiraMon, es publica la versió 5 del programa.
  Més informació: Català, Castellà o Anglès

 • Format dels fitxers vectorials estructurats del MiraMon
  Més Informació: Català (v 1.6)

 • Especificació del format "DBF estesa"
  (inclou la implementació "noms estesos")
  Aquesta nota ha estat integrada a l'apèndix "Bases de dades al MiraMon" de l'ajuda del programa, excepte alguns detalls per a programadors que continuen en aquest document.
  Més informació: Català

 • Integració de capes ArcSDE en l'esquema de relacions del MiraMon
  Més informació: Català

 • Com crear fitxers DSN amb Windows 7 (via drivers ODBC), especialment en versions 64-bit
  Més informació: Anglès

 • Missatges de comunicació entre el MiraMon i altres aplicacions
  Més informació: Català

 • GPS, SIG i MiraMon
  Descobreix les eines GPS del MiraMon per a una navegació a temps real i per a la descàrrega de punts i rutes.
  Més informació: Català, Castellà

 • Publicador de Mapes per Internet del MiraMon
  Publica cartografia a Internet a punt per a ser usada pel Lector Universal de Mapes del MiraMon.
  Més informació: Català, Castellà o Anglès

 • Especificació del Format MMZX v1
 • Especificació del Format MMZ
  Més informació: Anglès (v 1.0)

 • Preservació de dades vectorials i ràster en el MiraMon
  Més informació: Català

 • Fitxers de polígons estructurats del MiraMon (POL) i digitalització
  Més informació: Català

 • Digitalització en pantalla versus tauletes digitalitzadores
 • Més informació: Anglès

 • Digitalització amb topologia amb el MiraMon versus altres softwares
 • Més informació: Anglès
NOTES TÈCNIQUES

Qüestions genèriques: contacte@miramon.uab.cat
Preguntes o suggeriments en usar el MiraMon: suport@miramon.uab.cat i Fòrum d'Usuaris del MiraMon: http://www.miramon.uab.cat/Fum/index.php

 

MiraMon. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) E-08193 Bellaterra, Catalunya. Espanya

Tel.: 935 811 312 Fax: 935 814 151

Mapa de situació