MiraMon home page
   Curs Sistema d'Informació Geogràfica (SIG-GIS) MiraMon · 2014       Temari    Matriculació    Texto en Castellano

El curs que li oferim és la fusió dels tres que realitzem periòdicament a les instal·lacions del CREAF: Estàndard, Avançat i Anàlisi, abastant els principals conceptes per crear, mantenir i analitzar el Sistema d’Informació Geogràfica.


Temari
Introducció i Fonaments de SIG
· Format de les dades: ràster i vectorial
· Georeferenciació
· Bases de dades

Característiques del programa MiraMon
· Formats acceptats
· Requeriments de hardware

Visualització de dades
· Control de capes: obrir, tancar, ordenar, propietats
· Visualització de ràsters: variació contínua, ortofotografies i temàtics
· Visualització de vectors: punts, arcs i polígons
· Els mapes de MiraMon: MMM i MMZ

Consulta per localització i atributs
· Consultes per localització: Què és això?, Què hi ha aquí?
· Consultes per atributs: On és tal cosa? Quants compleixen...?
· Consultes interactives i selecció d'objectes
· Consultes simples i complexes sobre taules de dades principals i relacionades
· Vinculació, des d'una consulta, a qualsevol document digital o recurs Internet.

Digitalització de nova informació
· Creació o actualització d'informació de tipus vectorial (punt, arc i polígon)
· Eines de digitalització i edició de vectors
· Organització dels fitxers

Estructuració topològica
· Fonaments
· Tipus d'errors i protocol d'eliminació d'errors
· Estructuració topològica de capes vectorials pel mode simplificat

Importació i exportació de dades
· Els formats més utilitzats:

  - SHP (ArcView)
  - DGN (MicroStation)
  - DXF (AutoCAD)
  - TIF - GeoTIFF (Tagged Image File Format)
  - JPG - JPEG (Joint Photographic Experts Group)
  - SID (MrSID)
  - GPX (GPS)
  - KML (Google Earth)
  - XLS, XLSX (Microsoft Excel)
  - MDB, ACCDB (Microsoft Access)
  - TXT (ASCII)

Aspectes avançats de digitalització, estructuració topològica i d'organització de les bases de dades
· Problemes especials de la digitalització i estructuració topològica
· Importació de dades amb problemes: falta de connexió, inconsistències a la base i la part gràfica
· Reordenació de dades espacials: ciclats selectius, reciclats selectius, ciclats de grups de polígons
· Transferència de múltiples atributs i registres entre capes
· Tractament massiu de conjunts de capes

Algunes eines de MiraMon
· Les aplicacions de suport a MiraMon (MSA)
· GeMM: Gestor de metadades
· Conversió i compressió de ràsters
· Canvi de resolució de ràsters
· Mosaic i retall de ràsters i vectors
· Conversions ràster - vector
· Introducció a la navegació GPS en temps real i el bolcat de les dades des de la memòria del GPS

Gestió de les bases de dades
· El model de bases de dades relacionals
· MiraDades: Gestor de taules de dades
· Edició de les relacions entre taules
· Introducció al ODBC Data Source Administrator

Georeferenciació de documents cartogràfics escannejats
· Teoria de georeferenciació
· Conversió d'un mapa, un PDF o d'una ortofotografia escannejada, en un document digital georeferenciat
· Criteris d'escanneig
· Protocol pràctic de realització
· Superposició a d'altra cartografia per treballar digitalitzant, consultant, etc.
· Calculadora geodèsica i canvis de projecció

Georeferenciació i generació d'ortofotografies
· Conversió d'una fotografia aèria a una ortofotografia

Anàlisi de dades
· Interpolació espacial. Principals mètodes
· Anàlisi del terreny: pendents, orientacions, visibilitat, ombrejat de mapes, etc.
· Buffers i càlculs de distancies
· Calculador-Reclassificadora de capes
· Combinació de capes temàtiques-categòriques:

  - dinàmica temporal
  - relacions entre dos tipus de mapes temàtics
  - taules resultants de l'anàlisi
  - enriquiment d'entitats d'una capa a partir de la informació continguda en altres

· Àlgebra de mapes
· Propagació d'errors
· Consideracions de ràsters amb diferent origen de malla
· Consideracions respecte a la combinació de ràsters i vectors

Fonts de dades per a projectes
· Navegadors de mapes. Web Map Service (WMS), Web Map Title Service (WMTS). OGC Compliant
· Mapes d'Internet: MMZ
· Disponibilitat de dades a Internet. Explotació

Impressió i presentació de resultats
· Impressions ràpides a partir de l'assistent
· Impressions de qualitat
· Utilització de símbols, escala, llegenda, xarxa de referència,...
· Plantilles d'impressió
· Exportació a altres programes d'ofimàtica


Dates, durada i places
· Durada: 18 dies, 3 hores/dia (54 hores en total)
· Places: 16 (1 ordinador per persona)


Lloc i Accessos
CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Edifici C (Facultat de Ciències)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Mapa d'accessos al CREAF - UAB


Preu i matrícula
Preu: 386 €  (30% de descompte per antics alumnes), inclou els apunts i exemples tractats al curs.

Matriculació mitjançant la web de compra del MiraMon, comunicant el mètode de pagament:
VISA/MASTERCARD, Transferència bancària o xec nominal.

El pagament per VISA/MASTERCARD pot formalitzar-se directament a través de la web o per fax, la transferència bancària s'ha d'efectuar personalment al número de compte que s'indica i el xec s'ha d'enviar per correu per completar el procés de compra.

No oblideu d'indicar el vostre nom en formalitzar el dipòsit o la transferència i envieu per fax (+34 93 581 4151) o per correu electrònic (cursos@miramon.uab.cat) el justificant de la transferència.


La inscripció és per rigorós ordre de pagament


Per qualsevol dubte o alta/baixa de la nostra llista informativa, contacteu amb: cursos@miramon.uab.cat