MiraMon Professional


És l'aplicació de sobretaula i la més potent de totes elles. A continuació, s'exposen alguns aspectes relatius a opcions bàsiques com ara visualització, consulta i impressió, diferents eines per a l'intercanvi entre formats de dades, temes de geometria cartogràfica i geodèsica, anàlisi espacial, eines de teledetecció, documentació i catalogació de metadades, utilització de GPS o creació de processos automàtics. És una aplicació de 32 i 64 bits que pot ser executada sobre plataformes Windows, des de la versió 95 fins a W11, programada en llenguatge ANSI C en la seva totalitat.

Descàrrega i actualització

Visualització


Treballa en format ràster, vectorial o en la combinació de tots dos, així com a partir de peticions de capes OGC (WMS, WMTS, WFS i WCS). Permet la visualització en perspectives 3D.


Ràster


Els formats propis inclouen fitxers bit, byte, integer, real, long, extracomprimits o plans, així com combinacions RGB de qualsevol d'ells. Es poden obrir directament els formats JPEG, JPEG2000, JPC, J2C, MrSID, GeoTIFF, ECW, BMP, RLE, DIB i importar/exportar els formats PGM o PPM, CEOS o NDF, TIFF+Dimap de SPOT, HDF, ASCII, E00, RST, LAN/GIS, GRD, CTL, RF, etc. El MiraMon tracta els fitxers BMP, JPEG, JPEG2000 i MrSID com un format propi amb les seves metadades completes.


Vectorial


Els formats propis del MiraMon poden tenir estructuració topològica amb l'avantatge que això suposa: rapidesa, connexió a bases de dades, anàlisi més complexa, manteniment de les relacions topològiques (lligam de conjunt d'illes, coneixement de buits a l'interior de polígons, etc). La família de formats vectorials del MiraMon són: PNT, ARC, NOD, POL i VEC. Es poden obrir directament els formats SHP, DXF, DGN, GPX i KML i taules que continguin camps x, y. Els fitxers vectorials poden ser 3D i multi Z per cada coordenada.


Geodatabases


El MiraMon permet la lectura i importació de geodatabases ArcSDE d'ESRI a fitxers estructurats de MiraMon, conservant les Z per cada coordenada, els atributs i bases relacionals, etc.


Consultes


Poden executar-se consultes per localització i atributs recuperant la informació directament des de DBF d'una base de dades relacional o, a través d'ODBC, sobre MS-Access, MS-SQL Server, Oracle, Informix, etc.


Digitalització i Estructuració Topològica


Permet la digitalització en pantalla sobre capes ràsters, vectorials, geoserveis WMS/WMTS, etc. Poden generar-se capes de punts, arcs i polígons. Objectes gràfics d'altres capes poden copiar-se directament a la capa que s'està digitalitzant.

Disposa d'eines d'edició vectorial com la connexió de vèrtexs i segments (snap), partició, unió, eliminació i desplaçament de vèrtexs, així com la possibilitat de canviar els atributs amb un simple clic o arrossegant atributs des de la llegenda.

Construcció de topologia sobre capes de punts, arcs i polígons que es desen com a fitxers vectorials binaris estructurats. A més, permet, si es desitja, digitalització amb estructuració topològica dinàmica! Sense rival per a docència i per generar capes rigoroses, sense errors, amb més facilitat que en qualsevol altre programa.

Els límits de polígons en múltiples capes diferents poden definir-se en una única capa d'arcs, reduint dràsticament l'espai en disc i contribuint a la consistència de la base de dades.

Disposa d'eines avançades de topologia amb la possibilitat d'utilitzar toleràncies: eliminació de micropolígons, escurçades, allargades, pseudogeneralització, eliminació de nodes finals i arcs, etc.


GPS


Es poden adquirir dades des del receptor GPS de dues maneres: en temps real, adquirint, visualitzant la traça i mostrant diversos paràmetres de les adquisicions, o connectant posteriorment el receptor GPS a l'ordinador.

Navegar en temps real amb el GPS connectat a l'ordinador, permetrà ubicar-nos sobre els mapes oberts en una sessió del MiraMon i cartografiar un fenomen passejant-nos pel terreny. L'altra opció permet la càrrega i descàrrega d'elements en el cas de receptors com Garmin GPS.

El MiraMon realitza lectura directa i importació del format GPX.


Geometria cartogràfica i geodèsia


El MiraMon suporta i realitza conversions (de coordenades aïllades o de capes senceres) entre les projeccions cartogràfiques més habituals, així com transformacions de datum (Molodensky i Bursa-Wolf). També visualitza les coordenades cartesianes de la projecció (UTM X,Y, etc) i/o les coordenades latitud-longitud, xarxes de referència i marques ('tics'). En qualsevol cas es poden personalitzar noves projeccions definides per l'usuari i es respecten els més rigorosos aspectes geodèsics gràcies a un complet model.

Les imatges de satèl.lit i fotografies aèries es poden convertir a ortofotomapes utilitzant Models Digitals d'Elevacions i algorismes a través d'una interfície senzilla d'utilitzar. Les ortoimatges resultants presenten un alt grau de coincidència entre elles i amb altres capes gràfiques.


Anàlisi


El MiraMon disposa de més de 100 eines analítiques. Entre elles, les més bàsiques són la calculadora i reclassificadora de capes que integra reclassificació i operacions matemàtiques i lògiques en una única expressió i entorn; i la combinació analítica de capes que permet l'encreuament de capes i l'obtenció de noves capes o taules creuades amb estadístiques. Totes aquestes eines admeten capes ràsters i/o vectorials i dades tabulars. Les taules de dades no estan limitades, ni en el nombre de camps, ni el la longitud dels camps de text, ni en els caràcters per escriure els noms de camps, etc. A més, la relació entre objectes gràfics pot ser 1 a molts (un nombre variable de registres associat a un mateix objecte gràfic).

Entre les altres eines, destaquen canvis de costat de píxel, escalats i desplaçaments, buffers i mapes de distàncies, mosaic i retall de capes, interpolació tant de punts com d'arcs 2D i 3D (superfícies de tendència, invers de la distància, splines, kriging, estadístics de veïnatge, etc) per a generar mapes de variació contínua (elevacions i batimetries, temperatura, contaminació, etc) i anàlisi del terreny (elevacions, pendents, orientació, il.luminació, ombres, radiació solar, etc), anàlisi de xarxes vectorials en funció de distàncies i temps de recorregut, anàlisi de friccions i costos de desplaçament, càlcul de models de regressió múltiple, anàlisi geostadística del variograma, transformacions geomètriques elementals, generalització cartogràfica, generació d'isolínies, i molt més. La gran majoria d'aquestes eines poden treballar simultàniament amb capes ràsters i vectorials i tenen en compte l'existència dels valors NODATA.


Teledetecció


La Teledetecció és present al MiraMon des dels seus inicis. Disposa d'eines especialment dissenyades: ortocorrecció d'imatges de satèl.lit i fotografies aèries, correcció radiomètrica, metadades normalitzades per plataforma i sensor, suport multibanda, classificadors no supervisats i classificadors mixtos (supervisats i no supervisats), classificadors d'Intel·ligència Artificial com els kNN, generació de matrius de confusió, filtres selectius, càlculs d'emissivitat i temperatura de la superfície, i molt més.


Gestor i Catàleg de Metadades


El MiraMon incorpora dues eines per a tenir el màxim de documentades les nostres capes. D'una banda existeix el Gestor Universal de MetaDades Geoespacials (GeM+) que ens permet generar, editar i desar les metadades i les relacions amb altres bases de dades d'una capa o, fins i tot, d'una sèrie cartogràfica. El GeM+ segueix la Directiva INSPIRE i és conforme amb els estàndards (ISO 19115, FGDC, etc) de forma que és possible realitzar una exportació en format HTML o XML (IDEC, ISO 19139). A diferència d'altres aplicacions simplement documentals, el GeM+ controla la consistència, comprovant la coherència de les dades.

Amb les capes ben documentades, disposem d'un accés fàcil i ràpid a partir del Catàleg de MetaDades, ideal quan es disposa d'un gran volum de mapes localitzats a diferents ubicacions. El Catàleg de Metadades consisteix en una aplicació dissenyada conforme a l'esquema i els elements Core ISO 19115 i una interfície web per a consultar-los, personalitzable a partir de plantilles HTML i XML i de fàcil accés (no cal saber SQL) sense perdre potencialitat: cerques per àrea geogràfica, per jerarquia, sensible o no a majúscules i accents, etc. A més, la creació i actualització parcial o total del catàleg es pot dur a terme de forma automàtica.


Impressió


Amb el MiraMon es poden crear mapes d'alta qualitat a qualsevol mida (A0, A1, ...) de manera interactiva i fàcil amb un control complet i estricte de la visualització del mapa (escala, extensió,...). Els mapes finalitzats es poden imprimir en paper, convertir en Enhanced MetaFiles (EMF), Windows MetaFiles (WMF), Bitmaps d'alta resolució (BMP), JPEG o poden copiar-se al portapapers com a EMF o WMF.

Un cop són al portapapers, es pot fer un enganxat perfecte (mantenint escala, colors i qualitat original de vectors i ràsters) cap a d'altres aplicacions per a poder introduir, per exemple, mapes de localització als nostres informes. La composició de mapes, un cop realitzada, es pot redimensionar a qualsevol mida de paper.

A partir de l'assistent d'impressió es poden crear mapes ràpidament amb tots els elements més comuns (escala gràfica i numèrica, fletxa del Nord, llegenda, data i hora, textos propis de l'usuari, etc). La productivitat es pot incrementar si usem les plantilles creades amb el nostre propi estil. A partir dels paràmetres d'impressió avançats i seleccionant mides de papers personalitzades per a la nostra impressora, podem crear impressions tan grans com una paret.