Lector de Mapes de MiraMon

Lector de Mapes de MiraMon®


Descàrrega, Més informació i Exemples.

Com publicar la meva informació cartogràfica.


Introducció

Plana obsoleta. Useu https://www.miramon.cat/CAT/Prod-LectorUniversal.htm

La versió del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) MiraMon per a internet, el Lector de Mapes de MiraMon, va ser presentada oficialment al Departament de Medi Ambient com a eina clau en la difusió pública d'informació ambiental a Catalunya.

El Lector de Mapes de MiraMon és un programa de DIFUSIÓ GRATUÏTA que permet la visualització, consulta i impressió de mapes publicats a Internet o en CD-ROM. Els mapes han d'haver estat generats amb el MiraMon dotat d'una llicència específica anomenada MiraMon Internet Map Publisher.

Amb el Lector de Mapes de MiraMon es pot explorar informació distribuïda a través d'Internet o en CD-ROM. La informació es lliura en un format comprimit, generat amb els més avançats algorismes de compressió de dades, el qual pot contenir Mapes de MiraMon o altres documents. Els mapes, en format digital, permeten ser consultats per posició (punxant a qualsevol punt ens dirà què hi ha) o per atributs (podem demanar-li al mapa que ens trobi un cert element, com una depuradora, o un cert fenomen com les estacions meteorològiques amb temperatura mitjana de gener inferior a 5°C) i poden tenir qualsevol altra informació associada: documents de text, fulls de càlculs, imatges, gràfics, sons, pàgines HTML, adreces internet o fins i tot altres mapes al seu torn vinculats amb un altre microcosmos d'informació.

El Lector de Mapes de MiraMon treballa tant amb dades en format ràster com vectorial; les dades vectorials tenen estructura topològica.

La filosofia del Lector de Mapes de MiraMon, a diferència de molts Sistemes d'Informació Geogràfica a través d'internet, no consisteix a donar un simple bolcat de pantalla o una petita selecció de les dades, sinó a oferir l'accés a les dades en si, per tal que l'usuari les pugui consultar i explotar tan a fons i tants cops com vulgui. La utilització d'aquest format comprimit permet un estalvi de temps i diners que redunda en benefici de l'usuari i de l'entitat servidora de les dades.

El Lector de Mapes de MiraMon ens obre la porta a tota la informació amb un simple clic, no per això simplista, sinó basat en un producte d'elevades prestacions com el SIG MiraMon.

La seguretat en les dades vé garantida per la certificació inclosa en els fitxers comprimits (format MMZ) per l'entitat emissora de la informació. El Lector de Mapes de MiraMon comprova la integritat del certificat abans de mostrar les dades.

El Lector de Mapes de MiraMon és una aplicació de 32 bits que pot ser executada sobre plataformes Windows 95, 98, NT, 2000, XP, 2003 Server, Vista programada en llenguatge ANSI C en la seva totalitat i desenvolupada per l'equip del Dr. Xavier Pons al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). El SIG MiraMon és actualment usat per més de 3200 usuaris en 37 països diferents, essent l'administració catalana el principal usuari en nombre de llicències.

SIG MiraMon ha comptat amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) i el Departament de Medi Ambient (DMA) de la Generalitat de Catalunya. El desenvolupament del Lector de Mapes de MiraMon ha estat decididament recolzat pel DMA a partir de dissenys i idees prèvies de l'equip de Xavier Pons sobre distribució de dades SIG a Internet i en CD.

Aspectes Tècnics.