Exemples d'aplicació del Lector de Mapes de Miramon

Lector Universal de Mapes del MiraMon

MiraMon Map Reader Amb el Lector de Mapes de MiraMon es poden visualitzar dades ràster (ortofotografies, mapes temàtics, models digitals d'elevacions...), dades vectorials (corbes de nivell, mapes topogràfics...) i bases de dades alfanumèriques amb vinculacions a qualsevol fitxer reconegut per Windows (fulles d'Excel, taules d'Access, fitxers de so i vídeo, adreces d'Internet...).

Les dades que es mostren tot seguit es troben en format MMZ, el format de dades comprimit de MiraMon. Aquest format permet una descàrrega ràpida a través de la xarxa (fitxers petits) i la descompressió es realitza en local (no és necessari estar connectat a Internet).

Per a visualitzar les dades només cal fer un clic a l'hiperenllaç del fitxers MMZ. Prèviament heu d'haver instal·lat el
Lector de Mapes de MiraMon
Exemples:
 • Fitxers de tipus ràster (ortofotos, models digitals d'elevacions, ràsters temàtics, etc)
 • Dades vectorials topològiques (punts d'inventari, corbes de nivell, carreteres, polígons d'usos del sòl, etc).
 • Dades alfanumèriques tabulars.
 • El Lector de Mapes de MiraMon en marxa:
  • Aplicació real a la web del Departament de Medi Ambient (cartografia de base de tot Catalunya, dades de diversos paràmetres ambientals, etc).
  • LUCC CD-ROM Series. Nº1: Miombo versió per a Internet Molts investigadors estan interessats en dades globals o dates d'escala continental. El "LUCC CD-ROM Series. Nº1: Miombo" descriu les regions del sud d'Àfrica que conformen l'àrea Miombo. D'aquesta manera, els investigadors de la zona poden accedir a una enorme quantitat d'informació des d'una sola font. Els CD-ROM o el lloc web equivalent integra el un SIG, models digitals d'elevacions, límits administratius, dades climàtiques ràster, dades meteorològiques diàries i mensuals, dades de vegetació, usos i cobertes del sol, imatges AVHRR, dades socio-econòmiques i de població, etc. Un navegador d'Internet juntament amb el programari de SIG "Lector de Mapes de MiraMon" es fa servir per donar un accés ràpid a les dades del CD-ROM. (aquest text està basat en el resum presentat al Proceedings of GIS PlaNET'98 International Conference and Exhibition on Geographic Information 7-11 September 1998. Lisbon - Portugal)Dades en format RÀSTER
Ortofotografia 1:25000 Color
MiraMon Map Reader Ortofotografia 1:25000 Color (2.5 metres de resolució)
 • Fitxer:Orto25.MMZ (367Kb)
 • Dades: Ortofotografia 1:25000 Color. Composició de 8 bits. Resolució de 2.5 metres.
 • Origen: Institut Cartogràfic de Catalunya - ICC.
 • Suggeriments: Podeu fer CLIC sobre la imatge amb el ratolí. El programa us informarà de les coordenades exactes on heu consultat i dels colors del píxel de la fotografia. Consulta per localització
  • Podeu activar la barra de coordenades amb la tecla F6
Ortofotografia 1:5000 Color
MiraMon Map Reader Ortofotografia 1:5000 Color (0.5 metres de resolució)
 • Fitxer: Orto5k.MMZ (1.0 Mb)
 • Dades: Ortofotografia 1:5000 Color. Composició de 8 bits. Resolució de 0.5 metres.
 • Origen: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (DMA) i CREAF.
 • Suggeriments: Podeu utilitzar les eines de zoom per finestra, allunyar o acostar. Observeu el gran detall d'aquesta ortofotografia. Eines de Zoom
Mapa de Vegetació
MiraMon Map Reader Mapa de Vegetació
 • Fitxer: Vegeta.MMZ (510 Kb)
 • Dades: Mapa de Vegetació. Mapa temàtic amb categories discretes referents a vegetació
 • Origen: M. Campos, S. March, A. Salvat (PNZVG - DMA)
 • Suggeriments: Aquest ràster es troba comprimit amb un algorisme RLE millorat, fet que provoca que el fitxer tingui un volum molt petit. La compressió RLE és un dels 10 formats ràster que suporta MiraMon.
  • Demaneu la llegenda amb la tecla F11. Observeu totes les categories presents al mapa.
  • Feu CLIC damunt el mapa (consulta per localització) i observeu la informació que proporciona el sistema. Consulta per localització
  • Podeu imprimir aquest mapa amb qualsevol impressora de color. El mapa ha estat preparat per a ser imprès a una escala 1:30000 en un full DINA4. Impressió
Model Digital d'Elevacions
MiraMon Map Reader Model Digital d'Elevacions (resolució de 45 metres)
 • Fitxer: MDE.MMZ (179 Kb)
 • Dades: Model Digital d'Elevacions amb un píxel de 45 metres. En aquest cas es representa en format ràster una variable, l'altura, de distribució contínua a l'espai.
 • Origen: Institut Cartogràfic de Catalunya - ICC.
 • Suggeriments: Les dades són en valors enters i en metres.
  • Demaneu la llegenda amb la tecla F11. Observeu totes les categories presents al mapa
  • Feu CLIC damunt el mapa (consulta per localització) i observeu la informació que proporciona el sistema
  • Realitzeu una consulta per atributs (On és.... ?). Demaneu on es troben les alçades entre 443 i 556 metres. Quina superfície ocupa aquest rang d'alçades? (Estadístiques) Consulta per atributs
  • Observeu la presència de cons volcànics característics d'aquesta zona.Dades en format VECTORIAL
Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya
MiraMon Map Reader Vectors de tipus PUNT amb lligams a bases de dades
 • Fitxer:Punts.MMZ (367Kb)
 • Dades: Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC) amb simbologia segons l'espècie forestal.
 • Origen: CREAF.
 • Suggeriments: Aquest fitxer vectorial té associat una base de dades amb informació alfanumèrica referent a cada punt.
  Com a imatge de fons apareix el mapa de vegetació amb només dues categories (Urbanitzat / No Urbanitzat).
  • Consulteu cada punt i observeu la informació de la base de dades que mostra el sistema.
  • El camp "Fotografia" és un HIPERENLLAÇ a una fotografia en format BMP. Si feu CLIC sobre la fotografia, el sistema executa el programa més adequat i la visualitza. Hiperenllaç
  • Aquest tipus de vincle pot enllaçar amb qualsevol fitxer reconegut per Windows, amb una adreça URL d'Internet, amb una adreça de correu electrònic...
  • Podeu consultar indistintament el mapa de vegetació (ràster) i els punts del IEFC (vectorial) simplement prement la tecla F9
Mapa Topogràfic 1:5000
MiraMon Map Reader Vectors de tipus LÍNIA amb estructura topològica arc-node
 • Fitxer:Linies.MMZ (1.2Mb)
 • Dades: Mapa topogràfic 1:5000, amb diferents capes de carreteres, rius, corbes de nivell...
 • Origen: Institut Cartogràfic de Catalunya - ICC.
 • Suggeriments: Aquest fitxer vectorial té associada una base de dades amb informació alfanumèrica referent a cada element lineal.
  • Consulteu les línies i observeu la informació de la base de dades que mostra el sistema.
  • Podeu reordenar les capes (a sobre, a sota...), i activar-les o desactivar-les segons les necessitats de visualització. Ho podeu fer amb l'eina de control de capes del Lector de Mapes. Control de Capes
  • Podeu afegir a la visualització d'aquest mapa topogràfic la ortofotografia 1:25000 Color corresponent: Orto25.MMZ (367Kb)
   El Lector de Mapes us preguntarà a quina sessió del programa voleu carregar la imatge. Podeu indicar la mateixa sessió on hi ha el mapa topogràfic.
Mapa CORINE Portugal
MiraMon Map Reader Vectors de tipus POLÍGON associats a bases de dades (I)
 • Fitxer:corine.MMZ (473Kb)
 • Dades: Fragment del Mapa CORINE de Portugal.
 • Origen: CNIG - Portugal (www.cnig.pt).
 • Suggeriments: Aquest fitxer vectorial té associada una base de dades amb informació alfanumèrica referent a cada polígon (categories temàtiques).
  Originalment aquesta informació es proporciona en format DXF. Amb les eines de Importació/Exportació i d'estructuració topològica de MiraMon s'ha generat aquesta capa d'informació. El tractament de la base de dades s'ha realitzar amb el gestor de taules de MiraMon: MiraDades. Aquest fragment de mapa CORINE es troba en la projecció cònica BONNE i la llegenda és en portuguès
  • Consulteu els polígons i observeu la informació de la base de dades que mostra el sistema.
  • Podeu modificar les condicions de visualització dels polígons (no pintar interiors, color constant, color de les vores...) amb l'eina de control de capes del Lector de Mapes. Control de Capes
  • Podeu consultar la base de dades associada als polígons amb el botó Taula Principal situat a la finestra de consulta per localització. Consulta per localització
   Automàticament MiraDades obre la taula de la base de dades associada als polígons
  • Podeu navegar per les categories de la llegenda amb els botons Navegació per la llegenda
Comunitats Autònomes d'Espanya
MiraMon Map Reader Vectors de tipus POLÍGON associats a bases de dades - INTERNET (II)
 • Fitxer:spain.MMZ (773Kb)
 • Dades: Comunitats Autònomes d'Espanya.
 • Origen: CREAF
 • Suggeriments: Aquest fitxer vectorial té associada una base de dades amb informació alfanumèrica referent a cada polígon.
  Per a cada comunitat autònoma hi ha una adreça URL d'Internet que, en el cas de disposar de connexió, es pot consultar de forma interactiva.
  Aquesta informació es troba en Lat/Long en graus.
  • Consulteu els polígons i observeu la informació de la base de dades que mostra el sistema.
  • Podeu modificar les condicions de visualització dels polígons (no pintar interiors, color constant, color de les vores...) amb l'eina de control de capes del Lector de Mapes. Control de Capes
  • Podeu fer CLIC al camp WEB. El sistema activa el vostre navegador d'Internet i us porta a l'adreça seleccionada. HiperenllaçAltre Tipus d'Informació
Base de Dades
MiraMon Map Reader Bases de Dades
 • Fitxer:database.MMZ (11Kb)
 • Dades: Base de Dades amb informació socio-econòmica del sud d'Àfrica.
 • Origen: World Resources Institute.
 • Suggeriments: El Lector de Mapes de MiraMon també accepta obrir fitxers MMZ amb qualsevol contingut (imatges, fitxers de so, bases de dades...).
  En aquest cas el fitxer MMZ conté una taula DBF que s'obre automàticament amb el gestor de taules de MiraMon: MiraDades.
  • Aquesta taula DBF conté dades socio-econòmiques de 15 països sud-africans (926 registres) amb 14 camps d'informació:
   • State Name
   • Year
   • Traditional Fuel Consumption
   • Gross National Product (Constant US$)
   • Cereals - Imports
   • Arable Land
   • Land Area
   • Arable & Permanent Cropland
   • Permanent Pasture
   • Forest and Woodland
   • Other Land
   • Population Density
   • Total Rural Population
   • Data
  • Aquest tipus d'informació, i d'altra mena, es pot afegir als mapes de MiraMon com a informació complementària.