MiraMon home page
   Curs MiraMon Estàndard · Març 2015       Temari    Matriculació    Texto en Castellano

El curs que li oferim és un curs estàndard, d'iniciació, que li ha de permetre realitzar les tasques més habituals amb MiraMon d'una forma àgil i segura. El curs inclou tant aspectes de consulta (explotació de les dades), com de generació de cartografia (digitalització i estructuració topològica). També es posa especial atenció a la generació de productes per a tercers (impressió de mapes, etc).


Temari
Introducció i Fonaments de SIG
· Format de les dades: ràster i vectorial
· Georeferenciació
· Bases de dades

Visualització de dades
· Control de les capes: obrir, tancar, ordenar, propietats
· Visualització de ràsters: variació contínua (Models Digitals d'Elevacions), ortofotografies, temàtics
· Visualització de vectors punt: símbols, etiquetatge dinàmic,...
· Visualització de vectors arc: gruixos, colors,...
· Visualització de vectors polígon: vores, colors,...
· Els mapes de MiraMon: MMM i MMZ

Fonts de dades per a projectes
· Disponibilitat de dades a Internet. Explotació
· Mapes Internet: MMZ
· Navegadors de mapes. Web Map Service (WMS), Web Map Title Service (WMTS). OGC Compliant

Consulta per localització i atributs
· Consultes per localització: Què és això?, Què hi ha aquí?
· Vinculació, des d'una consulta, a qualsevol document digital o recurs Internet.
· Consultes per atributs: On és tal cosa? Quants compleixen...?
· Consultes interactives i selecció d'objectes
· Consultes simples
· Consultes complexes sobre taules de dades principals i relacionades

Digitalització de nova informació
· Vectors punt, arc i polígon
· Organització dels fitxers
· Eines de digitalització i edició de vectors

Estructuració topològica
· Fonaments
· Tipus d'errors i protocol d'eliminació d'errors
· Estructuració topològica de capes vectorials pel mode simplificat

Gestió de les bases de dades
· El model de bases de dades relacionals
· MiraDades: Gestor de taules de dades
· Edició del fitxer REL: Gestor de Metadades

Impressió
· Impressions amb l'assistent
· Impressions de qualitat
· Utilització de símbols, escala, llegenda, xarxa de referència,...
· Plantilles d'impressió
· Exportació a altres programes d'ofimàtica


Dates, durada i places
17, 18, 24 i 25 de març de 2015

· Horari: de 10:30 a 14:30, amb 30' de pausa
· Durada: 4 dies, 4 hores/dia (16 hores en total)
· Places: 15 (1 ordinador per persona)


Lloc i Accessos
CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Edifici C (Facultat de Ciències)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Mapa d'accessos al CREAF - UAB


Preu i matrícula
Preu: 274 €  (30% de descompte per antics alumnes i per aquelles persones que es matriculin conjuntament al curs de MiraMon Avançat d' abril de 2015), inclou els apunts i exemples tractats al curs.

Matriculació mitjançant la web de compra del MiraMon, comunicant el mètode de pagament:
VISA/MASTERCARD, Transferència bancària o xec nominal.

El pagament per VISA/MASTERCARD pot formalitzar-se directament a través de la web o per fax, la transferència bancària s'ha d'efectuar personalment al número de compte que s'indica i el xec s'ha d'enviar per correu per completar el procés de compra.

No oblideu d'indicar el vostre nom en formalitzar el dipòsit o la transferència i envieu per fax (+34 93 581 4151) o per correu electrònic (cursos@miramon.uab.cat) el justificant de la transferència.


La inscripció és per rigorós ordre de pagament


Per qualsevol dubte o alta/baixa de la nostra llista informativa, contacteu amb: cursos@miramon.uab.cat