[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/s9e/text-formatter/src/Configurator/RendererGenerators/PHP.php on line 128: file_put_contents(./cache/production//s9e_renderer_a22cf4f54a02f83afb31e7f2a6899827db421c3e.php): failed to open stream: Permission denied
FUM • Combinar els Mapes d’Hàbitats de Catalunya
Pàgina 1 de 1

Combinar els Mapes d’Hàbitats de Catalunya

Publicat: dt., 26 jul. 2011, 19:03
Autor: Anonim_MM
Quan es treballa amb cartografia tallada en diversos fulls normalment la nostra zona d’estudi n'abasta més d’un (més d’una capa) i les eines d’anàlisi del MiraMon necessiten sovint només una capa amb tota la informació. La solució és mosaicar (fusionar) prèviament les diferents capes del mateix tipus (PNT, ARC, POL, IMG, JPG,...) en una de sola amb “Eines | Organització espacial | Mosaic de capes”.

El Mapa d’Hàbitats té dos elements amb els quals s’ha d’anar molt amb compte: primer el registre múltiple dels seus polígons (fins tres hàbitats diferents per polígon) i, segon, el camp “Superfície (ha)” que no s’actualitza en executar eines d’anàlisi com les màscares o retalls per algun tipus de límit administratiu, de parc natural,... No hem de confondre aquest camp amb els topològics del MiraMon (PERIMETRE i AREA entre d’altres). Els camps topològics del MiraMon es recalculen cada cop que s’executa una eina d’anàlisi, en canvi “Superfície (ha)” és un camp "d'usuari", “estàtic”, que no s’actualitza, i el valor serà incorrecte desprès d’un retall per exemple. És recomanable eliminar el camp “Superfície (ha)” per evitar errors i deixar només els camps "nadius" del MiraMon. Els camps geomètrics o topològics es coneixen fàcilment perquè en la pestanya "Informació temàtica" del Gestor de Metadades (GeMM) no permeten l'edició del tractament (Quantitatiu, Categòric,...).

Un cop retallada la capa mosaicada, obtindrem les superfícies reals de cada hàbitat a partir del camp topològic AREA del MiraMon. Amb l’AREA i el percentatge de cada hàbitat per polígon (en realitat tant per deu) obtindrem les superfícies que podrem incloure en un camp nou de la base de dades mitjançant “Eines | Bases de dades alfanumèriques | Gestor de taules” (MiraDades). Crearem el camp amb el format desitjat i amb l’Excel 2003 o anterior, OpenOffice Calc,... l’omplirem amb el càlcul desitjat, o sigui, la superfície real desprès del retall.

Finalment per saber els diversos hàbitats i superfície total de cadascun d'ells dins de límit d’estudi executarem “Eines | Bases de dades alfanumèriques | Estadístiques de grup”, tot obtenint l’informe en format DBF, TXT o CSV per poder treballar més a fons des d’un full de càlcul (crear gràfiques,...).

Fatal: Not able to open ./cache/production/data_global.php