Servidors de Mapes del MiraMon
Mapa Global de la Covid-19


ECOPotential Protected Areas from Space


Catalan Data Cube


Visor de mapes climàtics - projecte DinaClive


SatCat: servidor d'imatges de satèl·lit Landsat de Catalunya


Visor de mapes de cobertes del sòl - projecte DinaClive


Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya


Visor de mapes climàtics - projecte ACAPI


Visor de mapes de cobertes del sòl - projecte ACAPI


Visor de dades socioeconòmiques - projecte ACAPI


Servidor de Mapes d'Andorra


Atlas Climàtic d'Aragó


Atles Climàtic Digital de la Península Ibèrica


Cartografia Digital del Seguiment del Parc Nacional de Doñana


EUROPARC Navegador d'Espais Naturals Protegits


Mapa de perill d'incendi forestal d'Andorra


SIGPesca


THALASSA: Servidor de mapes de temperatura de superfície (SST) i clorofil·la de l'entorn marítim Català

El Món: Cobertes del Sòl, Elevacions i Límits Adminstratius