Curs estàndard

El curs que li oferim és un curs estàndard, d'iniciació, que li ha de permetre realitzar les tasques més habituals amb MiraMon d'una forma àgil i segura. El curs inclou tant aspectes de consulta (explotació de les dades), com de generació de cartografia (digitalització i estructuració topològica). També es posa especial atenció a la generació de productes per a tercers, impressió de mapes, etc.

Temari

 Introducció i Fonaments de SIG
  
 Format de les dades: ràster i vectorial
    Georeferenciació
    Bases de dades

 Visualització de dades
    
Control de les capes: obrir, tancar, ordenar, propietats
    Visualització de ràsters: variació contínua (Models Digitals d'Elevacions), ortofotografies, temàtics
    Visualització de vectors punt: símbols, etiquetatge dinàmic,...
    Visualització de vectors arc: gruixos, colors,...
    Visualització de vectors polígon: vores, colors,...
    Els mapes de MiraMon: MMM i MMZ

 Fonts de dades per a projectes
    Disponibilitat de dades a Internet. Explotació
    Mapes Internet: MMZ
    Navegadors de mapes. Web Map Service (WMS), Web Map Title Service (WMTS). OGC Compliant

 Consulta per localització i atributs
    Consultes per localització: Què és això?, Què hi ha aquí?
    Vinculació, des d'una consulta, a qualsevol document digital o recurs Internet.
    Consultes per atributs: On és tal cosa? Quants compleixen...?
    Consultes interactives i selecció d'objectes
    Consultes simples
    Consultes complexes sobre taules de dades principals i relacionades

 Digitalització de nova informació
    Vectors punt, arc i polígon
    Organització dels fitxers
    Eines de digitalització i edició de vectors

 Estructuració topològica
    Fonaments
    Tipus d'errors i protocol d'eliminació d'errors
    Estructuració topològica de capes vectorials pel mode simplificat

 Gestió de les bases de dades
  
  El model de bases de dades relacionals
    MiraDades: Gestor de taules de dades
    Edició del fitxer REL: Gestor de Metadades

 Impressió
    
Impressions amb l'assistent
    Impressions de qualitat
    Utilització de símbols, escala, llegenda, xarxa de referència,...
    Plantilles d'impressió
    Exportació a altres programes d'ofimàtica

Dates

 • Estàndard: 15, 17, 22 i 24 de març 2021 Cancel·lat per la COVID-19!

Horari i places

 • Horari: de 15:00 a 19:00, amb 30' de pausa
 • Durada: 4 dies, 4 hores/dia (16 hores en total)
 • Places: 10 (1 ordinador per persona)

Informació COVID-19

 • El nombre de places diponibles s'ha reduït a la meitat. El nou aforament permet mantenir la distància d' 1,5 m entre ordinadors
 • L'ùs de mascaretes serà obligatori durant tot el curs

Lloc i accessos

CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Edifici C (Facultat de Ciències)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Preu i matrícula

 • Preu: 125 Euro, inclou els apunts i exemples tractats al curs.
 • Matriculació mitjançant la web de compra del MiraMon, comunicant el mètode de pagament:
  VISA/MASTERCARD, Transferència bancària o xec nominal.
 • El pagament per VISA/MASTERCARD pot formalitzar-se directament a través de la web o per fax, la transferència bancària s'ha d'efectuar personalment al número de compte que s'indica i el xec s'ha d'enviar per correu per completar el procés de compra.
 • No oblideu d'indicar el vostre nom en formalitzar el dipòsit o la transferència i envieu per fax (+34 93 581 4151) o per correu electrònic (cursos@miramon.uab.cat) el justificant de la transferència.

La inscripció és per rigorós ordre de pagament.

Per a qualsevol consulta o suggeriment ens pots escriure a cursos@miramon.uab.cat