Cat     Cast     Eng

El curs que li oferim és un curs d'anàlisi espacial. S'introdueixen els conceptes teòrics de l'anàlisi SIG: àlgebra de mapes, superposició vectorial, transferència d'atributs, anàlisi multicriteri, etc.
Aquests coneixements es posaran en pràctica amb múltiples exercicis, utilitzant en profunditat les eines d'anàlisi pròpies del SIG MiraMon.
Destacar que l'anàlisi no es limita al món ràster; una de les principals característiques de les eines MiraMon és la seva potencialitat de treball indistintament amb capes ràsters i vectorials.

TEMARI
 Conceptes d'anàlisi SIG
  
  Condicions prèvies per l'anàlisi
    Eines d'anàlisi SIG a MiraMon

 Mapes de distàncies i maps de costos
   Buffers i mapes continus i mapes de costos (GENCOST
 Metodes d'Interpolació
 Calculadora/Reclassificadora de capes i camps
    
Característiques i possibilitats
    Àlgebra de mapes
 Combinació analítica de capes
    Característiques i possibilitats
    Perspectiva ràster: combinació temàtica
    Perspectiva vectorial: superposició vectorial i transferència d'atributs

 Anàlisi estadística
    Estadístiques per camp d'una base de dades, taula o consulta
    Estadístiques de grups de registres (simples i combinats)
    Estadístiques de valors ràsters (MDT) per polígons


DATES, DURADA, PLACES
Horari: de 10:30 a 14:30, amb 30' de pausa
Durada: 4 dies, 4 hores/dia (16 hores en total)
Places: 16 (1 ordinador per persona)

LLOC I ACCESSOS
CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Edifici C (Facultat de Ciències)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)


PREU I MATRÍCULA
Preu: 307 € (30% de descompte per antics alumnes), inclou els apunts i exemples tractats al curs.

Matriculació mitjançant la web de compra del MiraMon, comunicant el mètode de pagament:
VISA/MASTERCARD, Transferència bancària o xec nominal

El pagament per VISA/MASTERCARD pot formalitzar-se directament a través de la web o per fax, la transferència bancària s'ha d'efectuar personalment al número de compte que s'indica i el xec s'ha d'enviar per correu per completar el procés de compra

No oblideu d'indicar el vostre nom en formalitzar el dipòsit o la transferència i envieu per fax (+34 93 581 4151) o per correu electrònic (cursos@miramon.uab.cat) el justificant de la transferència.


La inscripció és per rigorós ordre de pagament

CURS d'anàlisi MIRAMONQüestions genèriques: contacte@miramon.uab.cat
Preguntes o suggeriments en usar el MiraMon: suport@miramon.uab.cat i Fòrum d'Usuaris del MiraMon: http://www.miramon.uab.cat/Fum/index.php

MiraMon. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) E-08193 Bellaterra, Catalunya. Espanya

Tel.: 935 811 312 Fax: 935 814 151

Mapa de situació